Ngân sách Nhà nước, Trứng vàng và Nhà trống

Ngân sách Nhà nước, Trứng vàng và Nhà trống
(GDVN) - Về lâu dài cái nên trao cho họ là một chiếc “cần câu” cơ chế và thậm chí là một sự dứt khoát về ngân sách để tạo động lực, chứ không phải cho mãi “con cá"?