Bắt ông Đinh La Thăng là điều tất yếu!

Bắt ông Đinh La Thăng là điều tất yếu!
(GDVN) - Ông Trần Quốc Thuận: "Với những vi phạm nghiêm trọng có liên quan tới trách nhiệm của ông Đinh La Thăng thì việc khởi tố vị này là chuyện tất yếu".