Chín diệu kế của “Binh pháp quan trường”

Chín diệu kế của “Binh pháp quan trường”
(GDVN)-“Binh pháp quan trường” mới chỉ dừng lại ở chín kế mà người viết sẽ lần lượt lý giải. Rất mong bạn đọc viết thêm để thành 18, 24 hay 36 kế thì thật là vinh hạnh.