Workshop: Làm quản trị mạng tại Nhật Bản

Workshop: Làm quản trị mạng tại Nhật Bản

GDVN - Phỏng vấn thử - Cơ hội thật – Hợp đồng sớm là lợi ích thiết thực Workshop đem tới cho học viên Chương trình Học viện Công nghệ của BKACAD vào ngày 7/3/2024.