Lương cao chưa chắc giữ được nhân tài

Lương cao chưa chắc giữ được nhân tài
(GDVN) - Bác lời Bộ trưởng Thăng “không thể giữ lao động bằng tình cảm, thương hiệu”, PGS. TS Vũ Quang Thọ cho rằng tiền lương cao chưa chắc đã giữ được người tài.