Ở hai đầu “Công khai danh sách”

Ở hai đầu “Công khai danh sách”
GDVN- Chỉ khi nào “Dân biết” thì mới có thể nói tiếp đến chuyện “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bình Thuận thi nâng ngạch chuyên viên

Bình Thuận thi nâng ngạch chuyên viên
(GDVN) - Ông Hoàng Đình Nghĩa Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi yêu cầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự.