Thầy Hiền, thầy Đại có lỗi không?

Thầy Hiền, thầy Đại có lỗi không?
(GDVN) - Dù công trình khoa học của 2 thầy có được xã hội chấp nhận hay không thì đó cũng là một công trình đáng cho giới học thuật chiêm nghiệm và suy ngẫm.