Việt Nam đang ở đâu?

Việt Nam đang ở đâu?
(GDVN) - Thủ tướng đặt ra câu hỏi này tại Hội thảo – Triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017”.