Đà Nẵng lưu ý các trường việc lựa chọn phần mềm trực tuyến trong giảng dạy

11/04/2020 06:26
AN NGUYÊN
(GDVN) - Sở lưu ý các trường học chỉ sử dụng các phần mềm do Sở giới thiệu để triển khai việc dạy học trực tuyến.

Ngày 10/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa có văn bản gửi phòng giáo dục các quận, huyện, các trường, trung tâm thuộc Sở về việc: “học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19”.

Đà Nẵng lưu ý các trường việc lựa chọn phần mềm trực tuyến trong giảng dạy ảnh 1
Sở Giáo dục Đà Nẵng lưu ý các trường chỉ sử dụng phầm mềm do Sở này giới thiệu để giảng dạy trực tuyến. Ảnh: AN

Theo đó, tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch covid-19 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là việc tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn.

Cụ thể, về dạy học trực tuyến thì tăng cường trao đổi hai chiều giữa giáo viên và học sinh, học viên.

Sở Giáo dục Đà Nẵng giới thiệu hệ thống học tập trực tuyến dùng trong mùa dịch

Sở lưu ý các trường học chỉ sử dụng các phần mềm do Sở giới thiệu để triển khai việc dạy học trực tuyến.

Yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp (nhất là cấp tiểu học) để phụ huynh học sinh có điều kiện cùng hướng dẫn, theo dõi, nhắc nhở, cùng học với con em mình.

Về dạy học trên truyền hình thì Sở Giáo dục Đà Nẵng cho hay, từ ngày 13/4, Sở đã phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Đà Nẵng tổ chức dạy học bài mới cho học sinh, học viên lớp 9 và lớp 12.

Do đó, yêu cầu các đơn vị, trường học thông báo lịch học đến từng giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên lớp 9 và lớp 12 để theo dõi.

Đồng thời, có giải pháp kiểm tra, động viên, nhắc nhở để tất cả học sinh, học viên lớp 9 và lớp 12 tham gia theo dõi chương trình.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc giao dục, hướng dẫn học sinh thực hiện các kỹ năng phòng dịch, các hành vi tự chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cá nhân…

Khuyến khích phụ huynh học sinh dành nhiều thời gian hơn cho con em và phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để nhắc nhở, hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học trực tuyến.

Cùng học, cùng vui chơi với con em, cùng thống nhất một thời gian biểu hàng ngày hợp lý trong thời gian nghỉ học đảm bảo đầy đủ các hoạt động học tập, đọc sách, vui chơi, giải trí, làm việc nhà, rèn luyện thể lực.

Đối với học sinh bậc trung học phổ thông khi tham gia các hoạt động tình nguyện phải trên tình thần tự nguyện, được sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ theo quy định.

Đặc biệt, phải đảm bảo tham gia học tập trực tuyến đầy đủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.

AN NGUYÊN