Đà Nẵng sẽ lựa chọn sách giáo khoa như thế nào?

26/02/2021 14:02
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sách giáo khoa phải có nhiều nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

Ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: AN

Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: AN

Tiêu chí 1 là phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, nội dung sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của thành phố.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế thành phố.

Chất lượng sách tốt (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in...), không có lỗi in ấn và có giá thành hợp lý.

Tiêu chí 2 là phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục tiểu học.

Thứ nhất, phải phù hợp với việc học của học sinh. Theo đó, Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh.

Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao.

Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa được thể hiện, trình bày sinh động, có sức lôi cuốn, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

Nội dung các bài học/chủ đề trong mỗi môn học cần đảm bảo tính liên môn với các môn học khác và có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập.

Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học phải hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh.

Thứ hai là phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Cấu trúc sách giáo khoa có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Cấu trúc sách giáo khoa thuận lợi, hợp lý để tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo triển khai tốt, phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Thứ ba, phải thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên.

Cách thiết kế bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục tiểu học.

Sách giáo khoa phải có nhiều nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện việc dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh.

Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác.

AN NGUYÊN