Đại học Ngoại thương Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 20,5 điểm

12/07/2018 07:18
Thùy Linh
(GDVN) - Năm nay, Đại học Ngoại thương tuyển 3.070 chỉ tiêu cho 3 cơ sở từ kết quả thi quốc gia 2018 với mức điểm nhận hồ sơ là 20,5.

Theo đó, để đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm của từng năm học cấp 3 từ khá trở lên.

Đại học Ngoại thương Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 20,5 điểm  ảnh 1
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tại Đại học Ngoại thương năm 2018

Thí sinh tham dự kỳ thi quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức 20,5 trở lên đối với cơ sở của trường ở Hà Nội, cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh;

Điểm chuẩn này áp dụng cho tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Vắn, Tiếng Trung), D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Đối với các ngành có môn ngoại ngữ tính hệ số 2, các môn còn lại tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).

Nhà trường quy định, mức điểm ưu tiên được áp dụng cho tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Từ ngày 2/8 đến 17 giờ ngày 6/8/2018 là thời gian nhà trường xét tuyển.

Điểm trúng tuyển được xác định theo nhóm ngành và được xác định riêng cho từng cơ sở (Cơ sở Hà Nội, Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh).

Thùy Linh