Đang diễn ra hội thảo về giáo dục mở

16/05/2018 08:48
Thùy Linh
(GDVN) - Hôm nay (16/5), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế".

Tham dự hội thảo có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành và các trường đại học. 

Mở đầu hội thảo, Giáo sư Trần Hồng Quân nêu, ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Theo đó, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là:

(1) đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo;

(2) chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo (Ảnh; Thùy Linh)
Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo (Ảnh; Thùy Linh)

Tuy nhiên cho tới nay, mặc dù đã 4 năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa chính thức nào về hệ thống giáo dục mở. 

Nhận thấy, đến nay, khái niệm này vẫn được hiểu khá cảm tính, do đó xuất hiện các quan niệm khác nhau khi giải thích, Hiệp hội tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" nhằm: 

Tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về giáo dục mở, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục nước nhà, chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thùy Linh)
Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thùy Linh)

Qua hội thảo, Hiệp hội có đề xuất những kiến nghị khách quan và toàn diện hơn cho Chính phủ xung quanh chủ đề trên để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW, thúc đẩy giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Thùy Linh