Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586)

20/04/2012 19:00
(GDVN) - Đặng Lê Hoàng Uyên đang là học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 1
Hoàng Uyên yêu màu hồng, màu trắng, rất thích gấu bông và ăn kem.
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 2
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 3
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 4
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 5
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 6
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 7
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 8
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 9
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 10
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 11
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 12
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 13
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 14
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 15
Đặng Lê Hoàng Uyên, Gia Lai,THPT chuyên Hùng Vương (586) ảnh 16