Dạy lại bài đã… hội thi

Dạy lại bài đã… hội thi
(GDVN) - Việc dạy lại kiến thức đã học trong tiết hội thi là chuyện bình thường, đang diễn ra. Vậy làm sao vừa đảm bảo chất lượng dạy học vừa đảm bảo hội thi thực chất?

Đầu năm lại đau đầu vì ..."khổ sách"

Đầu năm lại đau đầu vì ..."khổ sách"
(GDVN) - Các cơ sở giáo dục không nên đặt nặng sổ sách lên hàng đầu khi đánh giá giáo viên, để rồi “giáo viên hoàn thành xuất sắc sổ sách”, nhưng dạy học lại qua loa.

Làm thật ăn cháo, làm láo được khen

Làm thật ăn cháo, làm láo được khen
(GDVN) - Những giáo viên dạy có trách nhiệm, nghiêm túc trong thi cử, đánh giá học trò khách quan, không muốn chạy theo thành tích ảo thì bao giờ cũng thua thiệt.

Đánh giá giáo viên “kiểu Úc phảy”

Đánh giá giáo viên “kiểu Úc phảy”
(GDVN) - Việc tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn giáo viên với mục đích, cách tổ chức, nội dung và đối tượng kiểm tra khác nhau gây không ít phản ứng trái chiều.