Để thất thoát ngân sách, Trưởng phòng Giáo dục quận Liên Chiểu bị kỷ luật

21/04/2021 12:02
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bà Hoa được xác định đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý để xảy ra thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện tại một trường trung học cơ sở.

Ngày 21/4, Văn phòng quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, Ban chấp hành Đảng bộ quận vừa tổ chức hội nghị xem xét và thi hành kỷ luật đối với bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu.

Thông tin về việc kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận của Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu. Ảnh: AN

Thông tin về việc kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận của Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu. Ảnh: AN

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ quận nhận thấy với vai trò là Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo quận, bà Hoa đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chơn;

Việc này đã làm giảm uy tín của bản thân đồng chí, của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và ngành giáo dục.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Đảng bộ quận quyết định thi hành kỷ luật bà Lữ Thị Kim Hoa bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận thống nhất việc đề nghị Ủy ban nhân dân quận kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Ban thường vụ Quận ủy cũng thống nhất chủ trương về việc điều động bà Hoa đến công tác tại Quận ủy Liên Chiểu, chờ phân công công việc khác.

AN NGUYÊN