Đề thi môn Lịch sử không yêu cầu học sinh nhớ máy móc sự kiện

27/06/2019 14:51
Trinh Phúc
(GDVN) - Đề thi không yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc các sự kiện, mốc thời gian mà thiên về khả năng đánh giá, phân tích hay khái quát vấn đề.

Liên quan đến đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019theo tổ Lịch sử của Hệ thống giáo dục học mãi thì đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình Lịch sử lớp 11 (10%), 12 (90%), không xuất hiện câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Các câu hỏi phủ đều các cấp độ và bám sát định hướng Bộ đã công bố trước đó. Đề thi không yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc các sự kiện, mốc thời gian, hay nhân vật lịch sử mà thiên về khả năng đánh giá, phân tích hay khái quát vấn đề.

Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Lịch sử không quá khó (ảnh Trinh Phúc).
Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Lịch sử không quá khó (ảnh Trinh Phúc).

Đề thi cũng xuất hiện các câu hỏi có sự liên kết giữa Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới, đặc biệt đề thi xuất hiện nhiều câu hỏi so sánh (6 câu).

Phần lịch sử thế giới có 12 câu hỏi (30%) bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12.

Môn Địa lí khó có nhiều điểm 10
Môn Địa lí khó có nhiều điểm 10

Kiến thức trải đều các nội dung của lớp 12 và chuyên đề Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917-1921 của lớp 11.

Chuyên đề tập trung nhiều câu hỏi nhất là chuyên đề Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ 1945 – 2000.

Phần lịch sử Việt Nam có 28 câu hỏi (70%) có 3 câu thuộc chương trình lớp 11.

Cũng như mọi năm, các câu hỏi vận dụng cao chủ yếu thuộc phần Lịch sử Việt Nam.

Để xử lí các câu hỏi này, học sinh cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa đồng thời cần có cái nhìn tổng quát, xuyên suốt các giai đoạn lịch sử theo chiều thời gian và mối quan hệ không gian (Lịch sử Việt Nam và thế giới) mới có thể giải quyết được những câu hỏi dạng này (ví dụ câu 29, 26, câu 36).

Có thể thấy rõ sự phân bổ các câu hỏi ở từng chuyên đề qua bảng phân tích ma trận đề thi năm 2019 dưới đây:

Đề thi môn Lịch sử không yêu cầu học sinh nhớ máy móc sự kiện ảnh 3

Bảng phân tích chi tiết cho thấy đề thi môn Lịch sử đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức toàn diện về lịch sử thì mới mong có điểm cao (ảnh Trinh Phúc).

Nhìn chung, mặc dù đề thi năm 2019 có xu hướng giảm số lượng câu hỏi ở mức độ vận dụng cao từ 12 câu xuống còn 8 câu, nhưng độ khó của các câu hỏi này lại có xu hướng nhỉnh hơn.

Đặc biệt, sự xuất hiện nhiều dạng câu hỏi so sánh cũng như các câu hỏi có mối quan hệ liên chuyên đề khiến cho đề thi đảm bảo được mức độ phân hóa ở mức tương đối tốt.

Giới đây là đề thi sử mã đề 315:

Đáp án mã đề 315: 

Trinh Phúc