ĐH đầu tiên công bố Quy chế tuyển sinh riêng áp dụng từ năm 2023

02/11/2022 07:38
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-ĐH Kinh tế quốc dân là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước công bố quy chế tuyển sinh đại học riêng của trường.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học áp dụng từ năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước công bố quy chế tuyển sinh đại học riêng của trường.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Mầm non.

Ngày 1/11/2022, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh đại học riêng áp dụng từ năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Ngày 1/11/2022, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh đại học riêng áp dụng từ năm 2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhìn chung, Quy chế tuyển sinh Đại học áp dụng từ năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các nội dung như đối tượng tuyển sinh, điểm cộng ưu tiên, quy định tuyển thẳng, phương thức xét tuyển... sát với Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, trường có kết hợp bổ sung một số quy chế tuyển sinh riêng của nhà trường.

Trong đó, một số điểm đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh mới của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thí sinh cần lưu ý:

Đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi từng môn, thí sinh không được sử dụng quá 4 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, một chương trình đào tạo (trừ trường hợp các tổ hợp môn chỉ khác nhau ở môn ngoại ngữ).

Đối với một ngành, chương trình đào tạo có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển thì việc thay đổi, bổ sung phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ và lộ trình hợp lý; không làm tỉ lệ phân bổ chỉ tiêu của một phương thức, tổ hợp đã sử dụng trong năm trước giảm quá 30% (trừ trường hợp việc thay đổi đó đã được công bố trước thời điểm mở đăng ký dự tuyển ít nhất 1 năm).

Quy chế mới quy định, từ năm 2023, điểm cộng ưu tiên khu vực sẽ chỉ được áp dụng 2 năm đối với những thí sinh được hưởng. Đó là năm tốt nghiệp và năm kế tiếp.

Ngoài ra, điểm cộng ưu tiên đối tượng đối với thí sinh từ 22,5 điểm (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) trở xuống được giữ nguyên; thí sinh từ 22,5 điểm trở lên sẽ giảm dần và được tính theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên khu vực.

Quy chế tuyển sinh nêu rõ, trường hợp trường tổ chức thi tuyển sinh thì cần thông báo trước ít nhất 1 năm trước khi cho thí sinh đăng ký dự tuyển; và tuân thủ tổ chức thi theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy nhìn chung, năm học 2023, trường Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn chưa có kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng của trường.

Quy chế chính thức được áp dụng đối với các khóa học tuyển sinh từ ngày 1/1/2023. Hàng năm, Quy chế này của trường sẽ được bổ sung, sửa đổi, cập nhật theo quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Doãn Nhàn