ĐH Y Hà Nội phúc đáp thông tin về gói thầu 'Cung cấp thiết bị răng hàm mặt'

26/09/2023 06:32
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Văn bản Trường ĐH Y Hà Nội một lần nữa khẳng định, mọi công tác tổ chức đấu thầu đối với gói thầu số 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt là đúng quy định Pháp luật.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết "Băn khoăn về giá trúng thầu cung cấp thiết bị răng hàm mặt, ĐH Y Hà Nội nói gì?" đăng tải ngày 22/9 phản ánh về những thắc mắc của bạn đọc về giá phê duyệt trúng thầu gói thầu số 8 "Cung cấp thiết bị răng hàm mặt" của Trường Đại học Y Hà Nội và trả lời của phía nhà trường.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, Trường Đại học Y Hà Nội đã có văn bản số 2384/ĐHYHN-QT&VT do Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Thắng ký phúc đáp làm rõ thêm các thông tin liên quan.

Theo đó, thông qua việc kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan đến gói thầu nói trên, Trường Đại học Y Hà Nội có ý kiến trả lời Tạp chí như sau:

1. Về công tác xây dựng kế hoạch mua sắm, lập dự toán gói thầu:

Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện công tác xây dựng kế hoạch mua sắm, lập dự toán gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt theo đúng quy định của Pháp luật về đầu tư, mua sắm, đấu thầu (Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 58/2016/TT-BCT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho một số cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ để thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản).

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trung Dũng

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1765/QĐ-BYT về việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Y Hà Nội. Để có cơ sở triển khai các bước mua sắm, đấu thầu theo quy định, Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành đăng tải công khai thông tin danh mục mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch mua sắm năm 2022 bằng nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trong đó bao gồm danh mục thuộc gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt trên trang thông tin điện tử của trường ngay từ thời điểm xây dựng giá dự toán.

Giá dự toán được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: 03 báo giá nhận được từ các đơn vị báo giá; giá công khai kết quả trúng thầu của các đơn vị đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP.

Như vậy, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức công tác xây dựng kế hoạch mua sắm, lập dự toán gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ trên danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt (Quyết định số 3305/QĐ-ĐHYHN ngày 31/8/2022), Trường Đại học Y Hà Nội đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước qua mạng và thông báo mời thầu được đăng tải công khai theo đúng quy định trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tất cả các nhà thầu quan tâm đều có thể tham gia dự thầu mà không bị hạn chế, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Tại thời điểm đóng thầu (9h39 ngày 22/9/2022) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (một nhà thầu), Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức mở thầu theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 85 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định này) và Điều 16 - Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 (Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên hệ thống trong thời hạn không quá 02 giời, kể từ thời điểm đóng thầu).

Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 4800/QĐ-ĐHYHN; Công văn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 2522/ĐHYHN-QT&VT; Công văn chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng số 2523/ĐHYHN-QT&VT). Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Điều 17 - Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trường không nhận được bất kỳ đơn kiến nghị, khiếu nại nào từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm liên quan đến gói thầu Gói 8.

Như vậy, Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu.

3. Về công tác ký kết hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán:

Trường Đại học Y Hà Nội giao Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt hoàn thiện, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện hợp đồng gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt với đơn vị trúng thầu. Ngày 28/10/2022, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã ký hợp đồng số 08/HĐ-VĐTRHM-BT với đơn vị trúng thầu.

Công tác bàn giao, nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo các trang thiết bị được đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và một số công tác chuyên môn khác của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.

Đối với một số nội dung liên quan đến giá nêu trong bài báo Trường Đại học Y đã rà soát, đối chiếu các hàng hoá nêu trên tại trang bán hàng được đề cập trong bài báo, các hàng hoá này đều không nêu: thời gian hiệu lực của báo giá; điều kiện cụ thể về thuế, phí, lệ phí; điều kiện giao hàng, hướng dẫn sử dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ; điều kiện bảo hành, bảo trì hàng hoá... cho khách hàng.

Vì vậy, không có cơ sở để để so sánh giá hàng hoá trên trang bán hàng được nêu trong bài báo với giá dự toán và giá trúng thầu của gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt (giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế, các loại chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì).

Như vậy, Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện đúng quy định của Pháp luật về đầu tư, mua sắm, đấu thầu đối với gói thầu Gói 8: Cung cấp thiết bị răng hàm mặt.

Trung Dũng