'Khát chữ' ở suối Rằm

'Khát chữ' ở suối Rằm
GDVN- Ở khu vực suối Rằm, không có trường, trẻ con lớn lên thay vì ê a trong các lớp mầm non, Tiểu học, các em lại lăn lê với bùn đất trên những triền đồi.