Điện Biên kiến nghị các tỉnh cam kết không tuyển GV diện NĐ 116 của nơi khác

01/12/2022 06:33
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến nay, sinh viên sư phạm theo học tại Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên chưa nhận được kinh phí theo Nghị định 116. Trong đó có nhiều nguyên nhân. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên cho biết, hiện nhà trường đang hướng dẫn sinh viên sư phạm làm hồ sơ để triển khai thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, sinh viên các khóa trước đang học tập tại trường được hưởng chế độ chính sách theo quy định từ trước năm 2021. Khóa tuyển sinh năm 2022, trường mới thực hiện theo Nghị định 116, và sau khi sinh viên làm hồ sơ, phải chờ kinh phí được duyệt, đưa về trường thì mới tiến hành chi trả cho sinh viên.

Trả lời về việc thực hiện kinh phí hỗ trợ theo nghị định 116 cho sinh viên sư phạm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Đoạt – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2022, sau khi được cấp kinh phí, sinh viên sư phạm sẽ được chi trả theo quy định. Còn năm 2021, địa phương chưa thực hiện đăng ký chỉ tiêu đào tạo theo Nghị định 116.

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn số 3177 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên. Ảnh: Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

Một giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên. Ảnh: Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 1723/UBND-KGVX ngày 8/6/2021 về việc triển khai thực hiện phương thức đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi xem xét, tổng hợp nội dung tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc xác định nhu cầu đào tạo giáo viên và việc triển khai thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ ra một số vấn đề khó khăn, vướng mắc như: chưa có quy định cụ thể việc bồi hoàn kinh phí đào tạo trong các trường hợp người học theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng không trúng tuyển trong đợt tuyển dụng; người học do địa phương đặt hàng chi trả kinh phí đào tạo nhưng lại trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng của địa phương khác.

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng chỉ ra rằng việc ưu tiên trong công tác tuyển dụng đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, theo đó không quy định cụ thể về ưu tiên tuyển dụng với đối tượng giáo viên được đào tạo theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, do vậy không đảm bảo cơ sở cho việc tuyển dụng hết số sinh viên nếu tỉnh đặt hàng đào tạo theo Nghị định 116.

Bên cạnh đó, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, giai đoạn 2021 – 2026, ngành giáo dục tỉnh này tiếp tục cắt giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, trong khi công tác xã hội hoá giáo dục tại tỉnh Điện Biên gặp nhiều khó khăn, quy mô các trường ngoài công lập hết sức hạn chế. Theo đó, Điện Biên không xác định được số lượng người làm việc được giao cho năm 2025 để làm cơ sở xác định nhu cầu đào tạo.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc đã nêu, năm 2021, tỉnh Điện Biên chưa thực hiện đăng ký chỉ tiêu đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Để tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện đăng ký đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều nội dung.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2026 chỉ cắt giảm số lượng người làm việc (10%) trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với những địa phương vùng thuận lợi có điều kiện để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; điều chỉnh, bổ sung tăng số lượng người làm việc cho các đơn vị miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiến nghị, quy định cơ chế Ủy ban nhân dân các tỉnh cam kết không tuyển dụng sinh viên nhận kinh phí đặt hàng đào tạo theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của địa phương khác.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng chỉ tiêu đào tạo ngành giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên từ năm 2021 trở đi với số chỉ tiêu là 220 được tăng lên 448 chỉ tiêu để kịp thời đáp ứng nhu cầu giáo viên ở tỉnh này.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Tài chính bổ sung cơ chế đặc thù nhằm thu hút giáo viên có trình độ cao lên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Trần Phương