Giảng đường im lặng

Giảng đường im lặng
GDVN- Sự thụ động diễn ra liên tục suốt thời gian thơ ấu đến khi trưởng thành của một người, có tính bắt buộc, đồng bộ, vì vậy tạo nên những tập tính rất khó thay đổi.

Học cách lắng nghe khủng bố

Học cách lắng nghe khủng bố
(GDVN) - Học cách lắng nghe người khác bằng tâm từ bi không oán trách đã là điều vô cùng khó, lắng nghe những kẻ khủng bố lại càng khó hơn, nhưng có lẽ đó là cách...