Giải đáp thắc mắc về chế độ của giáo viên khi bồi dưỡng học sinh giỏi

10/10/2022 06:52
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của đơn vị bạn được cấp trên phê duyệt, thì bạn sẽ được hưởng tăng giờ nếu dạy vượt định mức tiết dạy/năm học.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thư của bạn đọc N.Đ có địa chỉ mail dinh….9@gmail.com bày tỏ thắc mắc về chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi.

Nội dung câu hỏi như sau: “Tôi là giáo viên trung học cơ sở, ra trường được 22 năm.

Tôi muốn hỏi tòa soạn: Hiện tại tôi đang thực dạy là 17 tiết /tuần, nhà trường phân công tôi ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 mỗi tuần 6 tiết, khối 8 mỗi tuần 3 tiết. Vậy tôi có được hưởng chế độ gì không?

Xin Tòa soạn tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Tòa soạn

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Trước hết, xin chân thành cảm ơn độc giả đã tin tưởng và gửi thư về Tòa soạn.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, người viết xin được tư vấn bạn đọc như sau:

Thứ nhất, định mức tiết dạy của giáo viên

Theo đó, một căn cứ quan trọng là xác định định mức tiết dạy của giáo viên để làm căn cứ xác định việc tính tăng giờ, tăng buổi theo quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông:

"Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;…."

Như vậy, bạn là giáo viên dạy ở cấp trung học cơ sở thì định mức tiết dạy của bạn là 19 tiết/ tuần và 665 tiết/năm học.

Thứ hai, quy định về tiết dạy khi bồi dưỡng học sinh giỏi

Hiện nay, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định cụ thể tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi là bao nhiêu tiết mỗi tuần hay mỗi năm.

Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 11 văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT có nêu:

“Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

...b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;

...d) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục."

Theo đó, nếu việc bồi dưỡng học sinh giỏi theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức tiết dạy của giáo viên.

Theo như thư bạn trình bày, bạn được nhà trường phân công ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 mỗi tuần 6 tiết, khối 8 mỗi tuần 3 tiết sẽ thuộc trường hợp ở điểm d, khoản 2 Điều 11.

Theo đó, hiệu trưởng sẽ căn cứ tình hình thực tế quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Điều này có nghĩa đầu năm, Hiệu trưởng trường bạn sẽ ban hành kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn, quy định số tiết bồi dưỡng mỗi tuần (kèm thời khóa biểu, kế hoạch bồi dưỡng,…) và trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp quận/huyện phê duyệt, thực hiện.

Nếu được cấp trên phê duyệt bạn sẽ hưởng tiền tăng giờ nếu dạy vượt định mức tiết dạy/năm học.

Thứ ba, nếu vượt giờ dạy sẽ được tính tăng giờ ra sao?

Nếu kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của đơn vị bạn được cấp trên phê duyệt thì bạn sẽ được hưởng tăng giờ nếu dạy vượt định mức tiết dạy/năm học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Theo đó, định mức giảng dạy của giáo viên trung học cơ sở thực dạy 19 tiết/tuần x 35 tuần sẽ là 665 tiết/năm học, nếu bạn dạy chính khóa và bồi dưỡng học sinh giỏi có số tiết bồi dưỡng vượt 665 tiết thì phần vượt đó được xem là làm thêm giờ, được chi trả chế độ tăng giờ theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, 1 tiết tăng giờ bằng 150% tiết dạy thông thường.

Trên đây là một số thông tin xin được tư vấn cùng bạn. Nội dung tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có quy đổi chi tiết.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BGDDT-2017-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-pho-thong-355032.aspx

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2013-TTLT-BGDDT-BNV-BTC-huong-dan-che-do-tra-luong-176067.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam