Giải thưởng số 13 (1-10/7) và chủ đề số 14 (11/7-20/7)

12/07/2012 11:15
BBT chuyên mục Nếu tôi là...
(GDVN) - GIẢI THƯỞNG CHỦ ĐỀ SỐ 13 (1-10/7): Thi Đại học
Giải bài viết do chuyên mục bình chọn (500.000đ): Không có bài viết đạt giải kỳ này.
 
Giải bài viết được đọc nhiều nhất (học bổng tiếng Anh trị giá 2.000.000đ): Tác giả Nguyễn Gái với bài viết Nếu tôi là Bộ trưởng Giáo dục: Ngăn chặn "cò" mùa thi.

Các bài được đăng: Quà tặng của chuyên mục

Tác giả có bài viết được đọc nhiều nhất xin mời đến toà soạn để nhận học bổng tiếng Anh. Tác giả có bài viết được chuyên mục bình chọn và bài viết được đăng liên hệ số điện thoại: 01252582843 để nhận thưởng

CHỦ ĐỀ SỐ 14 (11/7- 20/7): Hội chứng "cuồng" thần tượng

Mời độc giả gửi bài về địa chỉ cunglambao@giaoduc.net.vn

Giải thưởng số 13 (1-10/7) và chủ đề số 14 (11/7-20/7)  ảnh 1
BBT chuyên mục Nếu tôi là...