Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ

Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ
(GDVN) - Chấm Văn, ngán nhất là chữ viết thí sinh nhưng chán hơn là chuyện “nhỏ to, nhờ vả” của “cán bộ”.

Bôi bẩn...thủ khoa

Bôi bẩn...thủ khoa
(GDVN) - Xin đừng làm vấy bẩn kỳ thi lớn nhất của ngành giáo dục, đừng lấy địa vị, quyền uy của một ai đó mà can thiệp thô bạo vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.