100% trẻ trong độ tuổi của quận Hoàn Kiếm được học lớp 1

23/08/2018 15:32 An Nhiên
(GDVN) - Ngày 23/8/2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Ngày 23/8/2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Tham dự hội nghị có ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội có ông Nguyễn Công Bằng – Trưởng ban thi đua thành phố... cùng lãnh đạo các trưởng phòng, ban thuộc quận và các đồng chí trong Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách các trường học của quận.

Tới dự còn có các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và Thành phố tới dự, đưa tin về Hội nghị.

Tại hội nghị, bà Vương Hương Giang - Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Bà Vương Hương Giang - Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm (Ảnh: An Nhiên)

Báo cáo đã nêu bật được nhiều kết quả đáng ghi nhận mà Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đạt được trong năm học 2017 – 2018:

Năm học 2017 - 2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì đa dạng hóa các loại hình trường, lớp đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em trong độ tuổi.

Toàn quận có tổng số 45 trường, trong đó có 39 trường công lập, 6 trường tư thục và 18 nhóm, lớp mầm non tư thục.

Số học sinh trong độ tuổi đến trường học ở cả 3 cấp học là 32.164 em. Số trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,7%.

Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục được đẩy mạnh, đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

Công tác tổ chức học 2 buổi/ngày và bán trú được quan tâm chỉ đạo và ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, 100% trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh và 100% trường trung học cơ sở thực hiện việc học 2 buổi/ngày cho 55% học sinh.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Nâng cao chát lượng giáo dục toàn diện, coi trọng lý tưởng giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Tuyên dương, khen thưởng 124 giáo viên và 169 học sinh giỏi quận Hoàn Kiếm

Tập trung đổi mới phương pháp quản lý, dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục duy trì và nâng cao đều ở tất cả các cấp học.

Ở cấp giáo dục mầm non, các trường nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi, trải nghiệm, phát triển kỹ năng sống phù hợp với trẻ.

Ở cấp tiểu học: chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Tập trung đổi mới phương pháp, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, khám phá, quan tâm chỉ đạo dạy học và tổ chức các hoạt động với học sinh lớp 1.

Ở cấp trung học cơ sở và giáo dục nghề nghiệp, giá dục thường xuyên: trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ, giao quyền chủ động cho các trường trung học cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Với những kết quả đạt được năm học 2017-2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” toàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích (Ảnh: An Nhiên).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 1 tập thể (Mầm non A) và 10 cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Xuất sắc cho 11 tập thể (Mầm non Quang Trung, Mầm non Tuổi Thơ, Mầm non Nắng Mai, Mầm non Bà Triệu, Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Tràng An, Tiểu học Quang Trung, Trung học cơ sở Trưng Vương, Trung học cơ sở Nguyễn Du).

Về tập thể, có 39 đơn vị trường công lập được khen tập thể lao động tiên tiến, 58 tổ lao động tiên tiến.

Các trường ngoài công lập có 1 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 8 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018, Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Ngành Giáo dục và  đào tạo Quận Hoàn Kiếm diễn ra trong bối cảnh toàn Ngành giáo dục đang đứng trước những đòi hỏi lớn của xã hội và thời đại, mà trước mắt là việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Những thành tích đáng tự hào mà Phòng Giáo dục cùng các nhà trường đã đạt được trong năm học 2017-2018 cùng với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ giáo viên trong toàn quận sẽ là những nguồn sức mạnh to lớn đưa Ngành giáo dục và đào tạo Quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

An Nhiên