103 thí sinh Đà Nẵng đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia

06/07/2017 07:31 Tấn Tài
(GDVN) - Hôm nay (6/7), Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2017 trên website của Sở giáo dục, các tổng đài 1080, 1022.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, việc chấm thi đã hoàn tất và toàn bộ dữ liệu chấm thi trung học phổ thông quốc gia tại địa phương này sẽ được chuyển cho Bộ giáo dục vào đào tạo để khớp nối.

Hôm nay (6/7), Đà Nẵng công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2017. Ảnh: TT

Theo thống kê sơ bộ của Sở, có 103 thí sinh giành được điểm 10 ở các môn thi (trừ hai môn Ngữ văn và Lịch sử không có điểm 10). Có 72 bài thi bị dính điểm liệt.

Cụ thể, môn văn có 6.385/10.418 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 61,29%), có hai bài đạt 9,75 điểm, bốn bài đạt 9,5 điểm, mười bài đạt 9,25 điểm, 37 bài đạt điểm 9.

Môn Toán có 6.536/10.956 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 59,66%), có 7 bài đạt điểm 10, có 16 bài đạt 9,8 điểm, 26 bài đạt 9,6 điểm, 53 bài đạt 9,4 điểm, 88 bài đạt điểm 9,2, 139 bài đạt điểm 9.

Môn lý, có 3.454/6.448 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 53,57%), có 2 bài đạt điểm 10, có 10 bài đạt 9,75 điểm, 11 bài đạt 9,5 điểm, 22 bài đạt 9,25 điểm, 46 bài đạt điểm 9.

Những thông tin chi tiết vừa được công bố liên quan đến kỳ thi quốc gia 2017

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê số lượng điểm thi, phòng thi của từng địa phương trong cả nước.

Môn hóa, có 3.144/6.430 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 48,9%), có 46 bài đạt điểm 10, có 43 bài đạt 9,75 điểm, 73 bài đạt 9,5 điểm, 76 bài đạt 9,25 điểm, 76 bài đạt điểm 9.

Môn sinh, có 1.732/6.116 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 28,32%), có 22 bài đạt điểm 10, có 34 bài đạt 9,75 điểm, 28 bài đạt 9,5 điểm, 31 bài đạt 9,25 điểm, 47 bài đạt điểm 9.

Môn Sử có 1.440/5.655 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 25,46%), không có bài đạt điểm 10 và 9,75, có 3 bài đạt 9,5 điểm, 5 bài đạt 9,25 điểm, 13 bài đạt điểm 9.

Môn Địa có 4.183/5.404 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 77,41%), có 3 bài đạt điểm 10, có 7 bài đạt 9,75 điểm, 20 bài đạt 9,5 điểm, 21 bài đạt 9,25 điểm, 27 bài đạt điểm 9.

Môn Giáo dục công dân có 4.879/4.950 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 98,57%), có 2 bài đạt điểm 10, có 12 bài đạt 9,75 điểm, 37 bài đạt 9,5 điểm, 133 bài đạt 9,25 điểm, 214 bài đạt điểm 9.

Môn tiếng Anh có 4.185/9.702 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 43,14%), có 21 bài đạt điểm 10, có 49 bài đạt 9,8 điểm, 61 bài đạt 9,6 điểm, 85 bài đạt 9,4 điểm, 121 bài đạt điểm 9,2, 134 bài đạt điểm 9.

Môn tiếng Pháp có 25/29 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 56,21%), có 1 bài đạt 9,6 điểm, 1 bài đạt 9,4 điểm, 2 bài đạt điểm 9.

Môn tiếng Trung có 1/2 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 50%). Môn tiếng Nhật có 45/79 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên (tỉ lệ 56,96%), có 1 bài đạt 9,8 điểm, 2 bài đạt 9,6 điểm, 3 bài đạt 9,4 điểm, 4 bài đạt điểm 9,2, ba bài đạt điểm 9.

Tấn Tài