14 trường đại học sư phạm đang đào tạo 151.208 sinh viên

13/08/2017 06:32 Linh Hương
(GDVN) - Trong 3.388 giảng viên trường cao đẳng sư phạm hiện nay chỉ 115 người có trình độ tiến sĩ, 2.187 người có trình độ thạc sĩ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3.388 giảng viên trường cao đẳng sư phạm hiện nay chỉ 115 người có trình độ tiến sĩ, 2.187 người có trình độ thạc sĩ. 

Còn ở 14 trường đại học sư phạm có 1.358 tiến sĩ trong số 4.615 giảng viên. Ngoài số giảng viên có trình độ tiến sĩ thì có 2.702 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 455 giảng viên chỉ ở trình độ cử nhân. Tổng quy mô đào tạo sinh viên của 14 trường đại học sư phạm là 151.208. 

Số lượng giảng viên cụ thể của các trường sư phạm như sau:

STT  

     Tên trường

Quy mô sinh viên

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Tổng số

1

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

9353

134

127

14

275

2

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

9089

69

163

9

241

3

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

13010

140

183

14

337

4

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

33261

418

365

44

827

5

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II

14781

107

188

69

364

6

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

9044

80

339

12

431

7

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

2141

21

174

17

212

8

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

20396

133

370

52

555

9

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

3836

18

174

26

218

10

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

3712

16

123

43

182

11

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

4568

23

192

55

270

12

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

1381

14

64

14

92

13

Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

1534

16

81

16

113

14

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

25102

169

259

70

498

Tổng

151,208

1,358

2,802

455

4,615

Linh Hương