3.124 giáo viên huyện Diễn Châu được nhận tiền danh hiệu Lao động tiên tiến

11/08/2020 06:04 Vũ Ninh
GDVN- Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 3124 cá nhân với kinh phí hơn 1.3 tỷ đồng trong năm học 2019 -2020.

Ngày 26/7/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “3000/4000 giáo viên Diễn Châu là lao động tiên tiến, huyện không đủ tiền thưởng”.

Theo đơn thư phản ánh của giáo viên: “Trong những năm gần đây khi đạt danh hiệu Lao động tiên tiến số tiền nhận được của mỗi giáo viên trên địa bàn huyện có sự khác nhau, cụ thể:

Trường tiểu học Diễn Kim chi trả 120.000 đồng, trường tiểu học Diễn An chi trả 200.000 đồng; trường Trung học cơ sở Diễn Trung chi trả 150.000 đồng; thậm chí trường Tiểu học Diễn Trung 2 năm nay không chi trả một đồng nào.”.

Hiện nay, theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 69 Nghị định 91/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/10/2017): Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng:

3000/4000 giáo viên Diễn Châu là lao động tiên tiến, huyện không đủ tiền thưởng
3000/4000 giáo viên Diễn Châu là lao động tiên tiến, huyện không đủ tiền thưởng

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở tương đương với khoảng tiền từ 390.000 đồng đến 480.000 đồng (theo sự thay đổi của mức lương cơ sở từ năm 2017 đến nay).

Đối chiếu với quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP, việc chi trả danh hiệu Lao động tiên tiến tại huyện Diễn Châu có nhiều “bất thường”.

Chính vì thế điều này khiến nhiều giáo viên cảm thấy bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Sánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu cho biết:

“Hàng năm, trong dự toán chi ngân sách của huyện luôn dành ra một quỹ vì sự nghiệp giáo dục phục vụ tất cả các công việc liên quan trong ngành giáo dục.

Riêng về chuyện khen thưởng, Huyện chỉ khen thưởng đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua trở lên.

Việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Huyện sẽ giao cho các trường tự cân đối ngân sách khen thưởng cho giáo viên nên mới có chuyện giáo viên nơi được 100.000 đồng, nơi được 200.000 đồng…

Tuy nhiên chúng tôi khẳng định không có chuyện bớt xén tiền của giáo viên, toàn bộ ngân sách trong quỹ vì sự nghiệp giáo dục đều được sử dụng đúng, đủ.

Hiện nay việc khen thưởng lao động tiên tiến Huyện không tổ chức làm mà do các trường tự cân đối trao thưởng cho giáo viên. Vì thế mong thầy cô hiểu”.

Mới đây, ngày 7/8/2020, Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu có công văn số 2570/QĐ-UBND: Quyết định về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Theo công văn 2570/QĐ-UBND:

Điều 1: Tặng Danh hiệu “ Tập thể Lao động tiên tiến” cho 45 đơn vị và Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 3.214 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Kinh phí khen thưởng các tập thể và cá nhân: 1.333.841.000 đồng (Một tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bốn mốt nghìn đồng).

Được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giáo viên huyện Diễn Châu được chi trả tiền danh hiệu Lao động tiên tiến từ năm học 2019- 2020 (Ảnh:V.N)

Như vậy, cuối cùng 3214 giáo viên tại huyện Diễn Châu cũng được chi trả đúng số tiền thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Đây có thể coi là cái kết đẹp dành cho các thầy cô.

Cô giáo N.G.A, giáo viên huyện Diễn Châu chia sẻ: “Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu đã có quyết định chi trả tiền danh hiệu Lao động tiên tiến cho giáo viên theo đúng Nghị định 91/2017/NĐ-CP bắt đầu từ năm học 2019-2020.

Đây là một tin vui dành cho tất cả những giáo viên đã cống hiến và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh.

Là một người giáo viên, công tác trong ngành đã gần 20 năm vì thế tôi luôn mong muốn ngành giáo dục huyện nhà minh bạch, công khai và đạt được nhiều thành tích thay vì những lùm xùm không đáng có”.

Điều 69, Nghị định 91/2017/NĐ-CP: Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua quy định:

1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở;

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

2. Đối với tập thể:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở;

c) Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

d) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thường 12,0 lần mức lương cơ sở;

đ) Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Vũ Ninh