Bắc Giang hỗ trợ 248.000 kg gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

27/08/2019 06:31 Chiến Thắng
(GDVN) - Năm học 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ 248.000 kg gạo cho học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn của 4 huyện.

Học kỳ I năm học 2019 - 2020, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tại tờ trình số 42/TTr-SGDĐT ngày 16/8/2019.

Ngày 22/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số: 1401/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Học kỳ I năm học 2019 - 2020, tỉnh Bắc Giang phân bổ 248.000 kg gạo hỗ trợ học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn của 4 huyện trong tỉnh (Ảnh minh họa: baodantoc.com.vn).

Cụ thể, học kỳ I năm học 2019 - 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phân bổ 248.000 kg gạo hỗ trợ học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ở 4 huyện (Sơn Động 78.980 kg; Lục Ngạn 91.200 kg; Lục Nam 36.720 kg; Yên Thế 41.100 kg).

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có học sinh được hỗ trợ gạo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân phối cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định, thời gian xong trước ngày 10/10/2019.

Chiến Thắng