Bến Tre tiếp tục dừng cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường vào năm học tới

06/08/2018 07:03 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tiếp tục dừng hoạt động cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường vào năm học tới.

Ngày 3/8/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre – ông Lê Ngọc Bữu đã ký văn bản 1483/SGD&ĐT-TTr về tăng cường thanh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm từ năm học 2018 – 2019.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre nhận định, trong năm học vừa qua, công tác quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm thuộc thẩm quyền của một số thủ trưởng cơ sở giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng giáo viên dạy thêm trái quy định, chưa kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm dạy thêm học thêm.

Tình trạng đơn thư phản ánh tiêu cực trong dạy thêm học thêm còn nhiều, gây bức xúc trong nhân dân.

Bến Tre dừng việc cấp phép  hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường từ năm học 2018 - 2019 (Ảnh minh họa: P.L)

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tăng cường thanh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các yêu cầu:

Một là: Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát nhằm chấm dứt triệt để tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm dạy thêm học thêm.

Hai là: Xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có giáo viên vi phạm dạy thêm học thêm, hoặc không kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm, để giáo viên vi phạm dạy thêm trái quy định kéo dài.

Ba là: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm dạy thêm học thêm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Phối hợp với chính quyền địa phương thanh kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, giảng dạy không xin phép hoặc chưa được cấp phép.

Việc gia hạn giấy phép dạy thêm trong và ngoài nhà trường: Chỉ xem xét khi các cơ sở, tổ chức dạy thêm học thêm đảm bảo tất cả các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định.

Rút giấy phép hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính nếu cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, hoặc để xảy ra tiêu cực trong quá trình hoạt động.

Lưu ý: Thời gian gia hạn không quá 12 tháng, để không gặp khó khăn khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về dạy thêm học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre tiếp tục tạm dừng cấp mới giấy phép hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, cho đến khi có quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động dạy thêm học thêm.

Phương Linh