Biệt phái giáo viên lên phòng giáo dục rồi quên...trả về

18/09/2019 06:40 AN NGUYÊN
(GDVN) - Mặc dù đã hết thời hạn biệt phái nhưng viên chức vẫn công tác tại phòng giáo dục quận, chưa được trả về lại trường.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức  tại Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

Cơ quan thanh tra phát hiện nhiều trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức giáo dục. Ảnh: TT

Qúa trình thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót trong việc xác định hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số người làm việc.

Xác định hạng chức danh viên chức đối với đơn vị sự nghiệp đặc thù nhưng không có văn bản quy định của cấp thẩm quyền, là không đúng quy định.

Cụ thể, về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2018 -2019 đã được Sở Nội vụ phê duyệt xác định hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo nhu cầu tuyến dụng là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học hạng IV (theo quy định yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp trở lên);

Không chấp nhận điều động sẽ bị tinh giản hoặc thôi việc

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (theo quy định yêu cầu trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên).

Tuy nhiên, kế hoạch tuyển dụng giáo viên của quận lại yêu cầu trình độ chuyên môn là đại học trở lên là chưa phù hợp theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại thông tư liên tịch số 20, 21 và 22 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Do đó, khi ban hành, các đối tượng có trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với hạng chức danh viên chức giáo viên hạng III, hạng IV theo quy định, nhưng không được tham gia dự tuyển.

Mặt khác, việc tuyển dụng giáo viên có trình độ Đại học trở lên nhưng xếp ngạch viên chức hạng III, hạng IV là chưa phù hợp với chế độ tiền lương tương ứng với trình độ chuyên môn của viên chức.

Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển dụng là hạng II, hạng III nhưng không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là chưa đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên được quy định tại thông tư liên tịch số 20, 21 và 22 giữa hai Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Qua kiểm tra có 27/30 hồ sơ đăng ký dự tuyển, xét tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, giáo viên tiểu học hạng II và giáo viên trung học cơ sở hạng II, Thanh tra phát hiện những hồ sơ này thiếu chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng tương ứng. 

Bị siết nhân sự biệt phái, Phòng giáo dục tìm đủ cách xoay sở (2)

Điều này là không đúng theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Kết luận thanh tra cũng đề cập đến việc thực hiện biết phái viên chức từ trường đến Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn làm việc không đúng quy định.

Theo đó, quận đã thực hiện biệt phái viên chức đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - viên chức công tác tại Trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái.

Tuy nhiên, dù đã hết thời hạn biệt phái nhưng bà Bích vẫn được giữ lại công tác tại phòng Giáo dục quận.

Trên cơ sở đó, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kiểm điểm và chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức.

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý đối với kiến nghị của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức là giáo viên, bố trí công tác về các trường, đảm bảo thời gian, tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai theo quy định thời gian theo niên độ năm học.

Trước đó, như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018-2019, có ba giáo viên mầm non hạng IV đã trúng tuyển.

Tuy nhiên, ba giáo viên này đã không đến nhận nhiệm sở theo quy định nên buộc Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phải ra thông báo hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Nguyên nhân được cho là do những giáo viên này có trình độ Đại học những phải nhận mức lương của giáo viên hạng IV (hệ trung cấp).

AN NGUYÊN