Bộ Công thương yêu cầu trường Việt Hung làm rõ trách nhiệm (kỳ 12)

24/02/2012 06:00 Xuân Trung
(GDVN) - Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công thương) yêu cầu, Trường ĐH CN Việt Hung phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm...

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc của trường ĐH CN Việt – Hung qua Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 22/2/2012, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương – đơn vị quản lí trường ĐH CN Việt – Hung) đã  yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan tới kỳ thực tập của những sinh viên khoa Kế toán.


Theo thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có được, sáng ngày 22/2 vừa qua, ông Nguyễn Văn Mẽ, Phó hiệu trưởng Nhà trường phụ trách đợt thực tập cùng các ông: Khuất Quang Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo và Nghiêm Xuân Khoát, Trưởng khoa Kế toán đã làm việc với Vụ tổ chức cán bộ.
Ông Nguyễn Văn Mẽ, Phó Hiệu trưởng, trường ĐH Công nghiệp Việt Hung cho biết: "Đây sẽ là bài học xương máu và đắt giá cho trường Việt Hung" (Ảnh Thu Hòe)

Được biết, trong buổi làm việc trên, Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Công thương) yêu cầu Nhà trường thực hiện ngay một số nội dung:

Thứ nhất, lãnh đạo Nhà trường gặp lại sinh viên để trao đổi, giải quyết thỏa đáng những thắc mắc của sinh viên và nhận thiếu sót, khuyết điểm  trong công tác tổ chức, quản lý, thông tin với sinh viên trong đợt thực tập vừa qua.

Thứ hai, rà soát để thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với mục tiêu của thực tập tốt nghiệp; đồng thời trên cơ sở hợp đồng để các bên thực hiện đúng nội dung đã ký, trong đó đặc biệt lưu ý đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Thứ ba, xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý  những cá nhân, tập thể có vi phạm liên quan đến đợt thực tập này theo đúng quy định; đồng thời Nhà trường cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động trong Nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, trường ĐH CN Việt – Hung cho biết, năm học 2011 - 2012, Trường ĐH CN Việt – Hung có 240 sinh viên hệ cao đẳng ngành Kế toán dự kiến sẽ tốt nghiệp. Trong trương trình và kế hoạch đào tạo của Nhà trường có nội dung sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở thực tế (doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc đơn vị khác) để nâng cao trình độ chuyên môn và bổ trợ kiến thức thực tế cho sinh viên. Trường ĐH CN Việt – Hung (bên A) đã liên hệ cho sinh viên thực tập tại Công ty Funing Precision Component CO., LTD thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hon Hai (bên B).

Trong quá trình triển khai thực tập Trường ĐH CN Việt – Hung, mặc dù từ trước tới nay Trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, trong đó có việc tổ chức thực tập cho sinh viên, nhưng lần này, qua các thông tin của Báo Giáo dục Việt Nam và báo cáo của Nhà trường, Trường ĐH CN Việt – Hung đã có một số thiếu sót, khuyết điểm.

Cụ thể, bố trí nội dung, chương trình của đợt thực tập này đối với sinh viên ngành Kế toán chưa phù hợp với mục tiêu của đợt thực tập tốt nghiệp, chưa thông tin đầy đủ các nội dung liên quan trong đợt thực tập đến tất cả các sinh viên đi thực tập; chưa nắm hết nội dung hoạt động thực tập cụ thể của sinh viên tại nơi thực tập, công tác quản lý học sinh sinh viên chưa tốt dẫn đến  không can thiệp, khắc phục kịp thời đối với việc tăng ca thực tập,…

Sau khi có thông tin phản ánh của sinh viên về quá trình thực tập, lãnh đạo Nhà trường cũng đã có phương án giải quyết và xem xét việc đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.


Xuân Trung