Bộ Giáo dục có nhiều lãnh đạo mới

26/03/2020 06:33 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc.

Ngày 24/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã dự lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc.

Theo Quyết định số 789/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 19/3/2020, Giáo sư Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được điều động đến công tác tại Vụ Giáo dục Dân tộc và được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Giáo sư Lê Thị Thanh Nhàn (Ảnh: moet.gov.vn)

Tại Quyết định số 799/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ký ngày 19/3/2020, Tiến sĩ Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ  được điều động đến công tác tại Vụ Tổ chức Cán bộ và được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ với thời hạn 5 năm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Tiến sĩ Nguyễn Viết Lộc (Ảnh: moet.gov.vn)

Theo Bộ trưởng, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và giáo dục dân tộc thời gian tới đây sẽ rất nặng nề, trước mắt đối với Vụ Tổ chức Cán bộ là công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp bộ máy nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, công tác đổi mới quản trị nhân sự để đạt được hiệu quả cao nhất trong sử dụng con người;

Đối với Vụ Giáo dục Dân tộc là triển khai các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Quốc hội…

Phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảm ơn sự ủng hộ của cán bộ công chức các đơn vị, tân Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc Lê Thị Thanh Nhàn và tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác để cùng tập thể hai đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thùy Linh