Bộ Giáo dục công bố về 63 cụm thi quốc gia 2019

26/04/2019 06:27 Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay, các Sở Giáo dục chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Ngày 25/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ có 63 cụm thi. Bộ giao các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên  phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo đúng quy định của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.

Giao các Sở giáo dục và đào tạo: Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ Bạc Liêu chủ trì cụm thi phối hợp với các trường có tên trong danh sách tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và báo cáo thi kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cụ thể các đơn vị phụ trách 63 tỉnh thành xem đường dẫn tại đây

Trinh Phúc