Bộ Giáo dục đề nghị trường đại học báo cáo thiệt hại do dịch bệnh Covid-19

17/04/2020 06:23 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trung cấp sư phạm báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với cơ sở giáo dục.

Ngày 15/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo đánh giá tác động, thiệt hại của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Bộ đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục đề nghị trường đại học báo cáo thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nội dung đánh giá tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp đối với Nhà trường và tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà trường.

Tác động của dịch Covid-19 tới quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính của cơ sở và các biện pháp khắc phục.

Việc tổng hợp ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên thực hiện trên các mặt ảnh hưởng tới con người, tới người học, chương trình đào tạo, tài chính và ảnh hưởng đến hoạt động khoa học công nghệ.

Báo cáo sẽ được sử dụng làm căn cứ ban hành các chính sách kịp thời ứng phó, thích ứng với tình hình dịch bệnh, đồng thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tác động của dịch Covid-19 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kế hoạch học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước và kế hoạch, phương án thi cử, báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.

Linh Hương