Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên

23/07/2020 06:06 Thùy Linh
GDVN- Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục từ đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2020 tại điều 76 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2018 về việc cải cách tiền lương, trong đó quy định: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề;…

Bộ Giáo dục đang xin Chính phủ cho tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo (ảnh minh họa: Lã Tiến/giaoduc.net.vn)

Theo Nghị quyết 86 năm 2019 của Quốc hội, cũng từ 1/7 năm nay, lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng theo công thức:

Lương = (bằng) hệ số x (nhân) mức lương cơ sở,

tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới khiến nhiều địa phương băn khoăn về việc chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau ngày 1/7.

Quảng Ngãi dừng chi phụ cấp thâm niên, giáo viên bức xúc
Quảng Ngãi dừng chi phụ cấp thâm niên, giáo viên bức xúc

Liên quan đến vấn đề này, Giáo dục Việt Nam liên hệ với ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được ông cho biết:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Ngày 6/7/2020 vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2446/BGDĐT để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

"Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy đinh hướng dẫn mới của Chính phủ" – ông Đặng Văn Bình cho hay.

Thùy Linh