Bộ Giáo dục nói không cần có đề thi minh họa trong kỳ thi quốc gia 2018

04/10/2017 15:38 Linh Hương
(GDVN) - Nội dung thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 nằm trong chương trình lớp 12 và lớp 11.

Nhằm định hướng các nhà trường và học sinh trong việc dạy và học, chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin như sau:

Ngay đầu năm học 2017- 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo chủ trương tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục không công bố đề thi minh họa trong kỳ thi quốc gia 2018 (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài thi của Kỳ thi quốc gia trong những năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017;

Nội dung thi năm 2018 nằm trong chương trình lớp 12 và lớp 11, năm 2019 bao gồm cả chương trình trung học phổ thông như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo từ năm 2016.

Thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành công văn hướng dẫn dạy học và ôn tập theo đúng định hướng nêu trên.

Các nhà trường và học sinh sử dụng tài liệu hướng dẫn này kết hợp với các đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo và đề thi chính thức của Kỳ thi quốc gia năm 2017 làm tài liệu tham khảo để dạy học và ôn tập trong năm học 2017-2018; không cần có thêm đề thi minh hoạ mới.

Linh Hương