Bộ Giáo dục sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

19/05/2020 12:59 Tùng Dương
Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư này là kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số với hầu hết các môn học.

Hiện học sinh khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đang áp dụng hình thức đánh giá các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ... bằng chấm điểm bài kiểm tra viết.

Tuy nhiên, thời gian tới các môn này có thể sẽ được đánh giá theo hình thức kết hợp nhận xét và chấm điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. Infographic: Tùng Dương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư này là kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số với hầu hết các môn học.

Cụ thể, Thông tư 58 quy định đánh giá bằng nhận xét kết quả học tậpđối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập đối với môn Giáo dục công dân. Đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ….

Còn theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, việc đánh giá bằng nhận xét được thực hiện với ba môn: Thể dục, âm nhạc và mỹ thuật. Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn học này, học sinh có thể được đánh giá đạt yêu cầu hoặc chưa đạt yêu cầu.

Với các môn học còn lại trong chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến quy định kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số.

Theo đó, học sinh được đánh giá bằng điểm số về kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng; được đánh giá bằng nhận xét về sự tiến bộ trong thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Điểm mới đáng chú ý tại dự thảo so với quy định hiện hành là bổ sung đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá, như kiểm tra đánh giá bằng sản phẩm học tập và thuyết trình.

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn
Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

Học sinh có 5 hình thức kiểm tra, đánh giá, gồm: Hỏi - đáp, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, thuyết trình, sản phẩm học tập, chứ không phải chỉ bằng điểm số của bài thi như hiện nay.

Để tạo thuận lợi cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bổ sung quy định: Mỗi hình thức kiểm tra, đánh giá đều phải có hướng dẫn cụ thể và được thông báo công khai trước khi thực hiện.

Nội dung này không có trong quy định hiện hành. Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10; nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Theo dự thảo, những học sinh không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định nếu có lý do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù với hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và thời gian tương đương.

Việc kiểm tra, đánh giá bù được hoàn thành trong từng học kỳ. Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra đánh giá theo quy định mà không có lý do chính đáng hoặc không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 của bài kiểm tra, đánh giá đó.

Dự thảo thông tư sẽ lấy ý kiến rộng rãi giáo viên, học sinh và phụ huynh đến 16/7/2020.

Tùng Dương