Học sinh được học vượt lớp trong cùng cấp học

12/05/2020 06:06
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Phù hợp với Luật Giáo dục 2019. Học sinh có thể lực tốt, trí tuệ phát triển sớm so với học sinh cùng lứa tuổi có thể được xét học vượt lớp trong cùng cấp học.

Học sinh có thể lực tốt, phát triển sớm trí tuệ được học vượt lớp trong cấp học. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Quy định này phù hợp với Luật Giáo dục 2019. Theo đó những học sinh có thể lực tốt, trí tuệ phát triển sớm (so với học sinh cùng lứa tuổi) có thể được xét học vượt lớp trong cùng cấp học.

Học sinh được học vượt lớp trong cùng cấp học ảnh 1
Học sinh được học vượt lớp trong cấp học. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Infographic: Tùng Dương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải Dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học, để thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học lên Cổng thông tin điện tử (moet.gov.vn) để xin ý kiến đóng góp của nhân dân.

Sau 10 năm tồn tại, Thông tư số 41 đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với các văn bản quy pháp luật hiện nay, không đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như yêu cầu của thực tế cuộc sống.

Học sinh được học vượt lớp trong cùng cấp học ảnh 2

Những lưu ý dành cho phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học mới gồm 7 chương, 47 điều, đã cập nhật hệ thống văn bản mới làm căn cứ pháp lý, như: Luật Giáo dục 2019, Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục…

Nhiều nội dung trong Điều lệ hiện hành được quy định bởi các văn bản liên quan, đã được điều chỉnh và quy chiếu. So với Thông tư 41, dự thảo có nhiều điểm mới, trong đó tập trung đổi mới quản lý nhà trường.

Theo đó, nhà trường tiểu học được trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn; các hoạt động giáo dục được chuyển từ tập trung truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; công tác kiểm tra đánh giá được đổi mới; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải, tăng ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà trường…

Các nội dung phù hợp của Điều lệ hiện hành đã được các nhà trường thực hiện hiệu quả trong nhiều năm và không mâu thuẫn với quy định của hệ thống văn bản pháp lý mới, được kế thừa trong dự thảo Thông tư.

Tùng Dương