Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý sai phạm ở trường Điện lực như thế nào?

25/03/2020 15:06 Trần Phương
(GDVN) - Thời hạn báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra sai phạm thiếu sót ở trường Điện lực là trước ngày 30/11/2019.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, ngày 27/9/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Kết luận thanh tra về công tác tuyển sinh, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực.

Trong kết luận Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu Trường Đại học Điện lực phải: “Kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra sai phạm thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11/2019…”.

Ngày 24/3, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Đức Cường cho biết: “Trường cũng đã có báo cáo rồi. Hiện nay sau khi có kết luận thanh tra, Bộ cũng giao cho các vụ có liên quan để triển khai các nội dung kết luận.

Bên thanh tra với trách nhiệm là cơ quan đầu mối cũng đôn đốc các đơn vị. Bây giờ chủ yếu là giao cho Vụ Giáo dục Đại học giám sát kết luận về đầu vào, đầu ra của sinh viên”.

Thông báo kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Trần Phương.

Ông Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, cho đến nay (24/3) trường Đại học Điện lực chưa có báo cáo về việc xử lý đầu vào, đầu ra của việc tuyển sinh theo kết luận của Bộ.

Trên tinh thần là Vụ Giáo dục Đại học yêu cầu nhà trường báo cáo cả từ đời Hiệu trưởng trước đến bây giờ. Hiện Vụ cũng đang đôn đốc nhà trường báo cáo.

Như vậy thông tin của hai đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự vênh nhau. Trong khi ông Nguyễn Đức Cường - Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Trường Đại học Điện lực có báo cáo rồi, nhưng Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - ông Phạm Như Nghệ cho rằng trường chưa có báo cáo xử lý sai phạm mà Bộ đã nêu trong các kết luận, thông báo đã phát đi.

Trước đó, trong kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra theo  kết luận thanh tra số 109 do ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ký; Thông báo số 28/TB- TTr, ngày 27/9/2019 do ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Thanh tra ký đã chỉ ra nhiều sai phạm của Trường Đại học Điện lực.

Trần Phương