Bộ Giáo dục yêu cầu các trường tư thục, dân lập không mở ngành báo chí

20/03/2021 07:20 Thùy Linh
GDVN- Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và đào tạo trả lời một số trường đại học tư thục, dân lập về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.

Theo đó, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến:

“Tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" nêu: "Đào tạo bồi dưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục" .

Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên.

Được biết, hiện cả nước có 9 trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí, tất cả đều là trường công lập, gồm:

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Trường Đại học Vinh

Thùy Linh