Bộ nhận sai sót trong chỉ đạo “không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”

17/10/2017 14:27 Thùy Linh
(GDVN) - Do việc diễn đạt đã gây ra hiểu lầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy học. Điều này không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

Trước đó, ngày 3/10/2017, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018.

Theo đó, công văn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học.

Vấn đề khiến dư luận quan tâm và gây xôn xao dư luận mấy ngày qua chính là “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”. 

Trước những ý kiến của dư luận, ngày 17/10, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chính thức trả lời về vấn đề này. 

Bộ nhận sai sót trong chỉ đạo “không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa” (Ảnh: vtv.vn)

Theo ông Thành, tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn:

"Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; 

Điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; 

Bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; 

Không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; 

Tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa".

Mâu thuẫn tư duy trong chỉ đạo "cấm dạy ngoài nội dung sách giáo khoa"

Do sách giáo khoa cụ thể hóa mục tiêu của chương trình nên ý cuối cùng trong câu này nhằm nhấn mạnh yêu cầu không dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. 

Bộ cũng yêu cầu "bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu", nghĩa là không hạn chế giáo viên chỉ dạy học với ngữ liệu trong sách giáo khoa. 

Tuy nhiên việc diễn đạt như trên đã gây ra hiểu lầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy học. Điều này không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ”, ông Thành lưu ý. 

Cũng theo vị này, trong quá trình tập huấn triển khai thực hiện sắp tới, Bộ sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về việc này để các nhà trường, giáo viên, học sinh thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ.

Thùy Linh