Bộ trưởng Bộ Giáo dục: "Môn sử nhiều điểm 0 là bình thường!"

30/07/2011 01:01
Điểm thi môn lịch sử thấp là vấn đề của thời đại, của nhiều nước trên thế giới, không phải là chuyện của riêng Việt Nam.

Bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Điểm thi môn lịch sử thấp là vấn đề của thời đại, của nhiều nước trên thế giới, không phải là chuyện của riêng Việt Nam.

{iarelatednews articleid='8701,7671,8853'}

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

* Phóng viên: Thưa ông, ông nhận xét gì khi  kết quả điểm thi môn  sử trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua quá thấp?

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận:
Điểm thi môn lịch sử thấp là vấn đề của nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ hay các nước ở châu Á, đó không phải là chuyện của riêng ở Việt Nam. Đó là chuyện của thời đại, của thế hệ này dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, sự đòi hỏi của thị trường lao động.

* Nhưng trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua có hàng ngàn điểm 0 môn sử, ông cảm thấy thế nào về kết quả quá buồn này?

- Tôi thấy bình thường. Đã là cuộc thi tuyển thì chuyện đề thi có sự phân loại thí sinh để tuyển chọn là bình thường.

* Phải chăng điểm sử thấp là do cách dạy và học sử của chúng ta hiện nay có vấn đề?

- Ý kiến này cũng có khía cạnh đúng. Nhưng nếu đổ tất cả cho nguyên nhân đó thì lại không đúng, là cực đoan. Thực tế, cách dạy sử hiện nay với việc dạy học sinh về lịch sử đánh trận này trận kia, dẹp bao nhiêu giặc, thu bao nhiêu vũ khí thì đúng là không nên, cần phải thay đổi. Bản thân tôi nhận thức việc dạy sử là để học sinh hiểu biết truyền thống, tăng cường lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý thức trách nhiệm với đất nước.

Còn dạy sử để bắt các em nhớ số liệu thì nên thay đổi. Phản ứng của xã hội trong chuyện này là đúng. Đã có lúc tôi trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc là phải có sự phối hợp để thay đổi cách dạy sử hiện nay. Có điều việc thay đổi cũng đã là chuyện không đơn giản.

 

* Vậy theo ông, cách dạy và học sử phải thay đổi theo hướng nào?

- Việc này cần phải bàn rất kỹ. Mục tiêu của nền giáo dục nước ta là thay đổi giáo dục căn bản và toàn diện, trong đó có việc thay đổi mục tiêu, chương trình, nội dung phương pháp dạy và học. Bộ GD-ĐT đã làm việc với Hội Lịch sử Việt Nam để phối hợp việc thay đổi cách dạy và học môn lịch sử. Việc thay đổi nội dung sách giáo khoa thì phải có quy trình chứ không phải nói thay là thay ngay được. Nếu thay đổi sạch trơn, liên tục thì thành tùy tiện.

Thực tế, khi môn sử ngày càng có tiếng nói ít đi, cơ hội tìm việc làm của những người giỏi sử cũng hạn chế thì đúng là môn sử không hấp dẫn học sinh như các môn khác.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

Theo NLĐ