Bộ trưởng Nhạ nói dần dần giáo dục sẽ không còn thi nữa

30/12/2017 06:09 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ yêu cầu chuyển dần khái niệm thi sang khái niệm kiểm tra đánh giá các kiến thức phổ thông.

Ý này nằm trong kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cuối tháng 12 vừa qua.

Chuyển khái niệm thi sang kiểm tra đánh giá

Về các kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ yêu cầu chuyển dần khái niệm thi sang khái niệm kiểm tra đánh giá các kiến thức phổ thông, cơ bản của học sinh, giảm bớt các kỳ thi không thiết thực.

Trung tâm khảo thí quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các địa phương sử dụng để đánh giá, bảo đảm tính công bằng, khách quan; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá, sử dụng sổ điểm điện tử.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ yêu cầu chuyển dần khái niệm thi sang khái niệm kiểm tra đánh giá các kiến thức phổ thông. (Ảnh minh họa: vtv.vn)

Đặc biệt, tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, chuẩn hóa đánh giá, áp dụng thi trung học phổ thông quốc gia, tiến tới tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông, Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.

Từ đó giảm áp lực cho giáo viên và học sinh trong các nhà trường và góp phần ngăn chặn bệnh thành tích trong giáo dục.

Áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực với học sinh trung học cơ sở

Về tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Vì sao học sinh không thích học 2 buổi/ngày?

Trong đó có chỉnh sửa quy định về hình thức tuyển sinh phù hợp với thực tiễn; đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu được giao thì có thể áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Không sử dụng kết quả các cuộc thi do các địa phương, doanh nghiệp tổ chức làm căn cứ tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông

Về dạy thêm, học thêm

Bộ trưởng giao Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trước ngày 30/3/2018 nhằm tăng cường trách nhiệm của sở GDĐT trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên, văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống… đảm bảo lành mạnh, tránh biến tướng hoạt động này.

Cuối tháng 4/2018, ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh

Về các khoản thu ở cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Nhạ yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 31/3/2018.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh sửa Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng khuyến khích tài trợ nhưng phải đảm bảo công khai, đúng quy định của pháp luật, trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 30/4/2018.

Về tình trạng bạo lực học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông đẩy mạnh tư vấn tâm lý học đường, theo dõi qua các mạng xã hội, các tổ chức Đoàn, Đội, các hội học sinh,… để phát hiện nguy cơ mâu thuẫn trong học sinh, theo dõi chặt chẽ các học sinh chưa ngoan, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Thùy Linh