Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo việc kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm trong năm học 2018 – 2019.

Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 10/2018 đến ngày 20/4/2019, các cơ sở dạy thêm, học thêm có thể bị kiểm tra đột xuất, mà không cần báo trước.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc quận, huyện quản lý, kể cả đối với các cơ sở tư vấn du học, dạy thêm, học thêm do thành phố quản lý nhưng nằm trên địa bàn quận huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện sẽ chủ động lên kế hoạch kiểm tra.

Các cơ sở dạy thêm ở Sài Gòn có thể bị kiểm tra đột xuất (ảnh minh họa: P.L)

Còn đối với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý, Phòng Giáo dục Trung học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra.

Việc kiểm tra này nhằm đánh giá tình hình hoạt động, đồng thời chủ động phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tư vấn du học, dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm, các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ phải đăng ký, được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép.

Các giáo viên muốn dạy thêm ở những nơi này, phải được Hiệu trưởng của trường cho phép.

Giáo viên cũng không được dạy học sinh chính khóa trong trường của mình tại các điểm dạy thêm này.

Các cơ sở dạy thêm, học thêm trong trường học phải được cấp phép, dạy nội dung tách biệt với chương trình chính khóa, học sinh tham gia học thêm trên tinh thần tự nguyện, được chọn lớp theo nguyện vọng và trình độ học tập.

Phương Linh