Cách làm tròn điểm ở bài thi trắc nghiệm

07/07/2017 06:37 Linh Hương
(GDVN) - Theo quy định, việc quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Theo quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ được thực hiện trên máy chấm cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Như vậy, điểm các bài thi riêng lẻ sẽ có các mức điểm phẩy đến 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 với đề thi 50 câu. Và lẻ đến 0,25; 0,5; 0,75 với đề thi các môn 40 câu.

Do đó, với một bài thi môn tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) có tổng số 120 câu, bình quân điểm mỗi câu khi quy sang thang điểm 10 sẽ được xác định bằng 10 chia cho 120 bằng 0,08(3) điểm. Điểm toàn bài sẽ được nhân lên theo số câu làm đúng, bằng máy tính quy đổi sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn toán học.

Cụ thể, học sinh làm đúng n câu thì công thức tính sẽ là 10 : 120 x n và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

n = 100 thì 10 : 120 x 100 = 8,(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,3

n = 99 thì 10 : 120 x 99 = 8,25 nên điểm bài thi làm tròn là 8,25

n = 98 thì 10 : 120 x 98 = 8,1(6) nên điểm bài thi làm tròn là 8,17  

n = 97 thì 10 : 120 x 97 = 8,08(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,08

n = 96 thì 10 : 120 x 96 = 8 nên điểm bài thi là 8

n = 95 thì 10 : 120 x 95 = 7,91(6) nên điểm bài thi là 7,92

Linh Hương