Cách xếp loại học sinh mới sẽ được áp dụng từ học kỳ 2

23/12/2011 06:00 Xuân Trung
(GDVN) - Từ ngày 26/11/2012, Bộ GD&ĐT sẽ áp Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT).

Theo đó, quy chế mới có thay đổi về hình thức đánh giá đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Nếu như hiện nay các môn này được giáo viên xếp loại theo A, B, C, D thì hiện nay chỉ chia thành hai mức đánh giá “Đạt” và “Chưa đạt”. Về các mức xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực về cơ bản vẫn giữ nguyên như cũ (bốn mức với xếp loại hạnh kiểm, năm mức với xếp loại học lực). 

Ảnh minh họa Internet

Đặc biệt, môn Giáo dục công dân sẽ đánh giá bằng nhận xét kết hợp với cho điểm. Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

Theo ý kiến một số giáo viên, quy chế mới sẽ góp phần giảm áp lực cho các em khi học các môn yêu cầu năng khiếu như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật. Tuy nhiên cũng có giáo viên cho rằng Quy chế mới được ban hành vào thời điểm giữa năm học thì mỗi học kỳ đánh giá theo một kiểu, như vậy sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá, xếp loại học sinh cả năm.

Xuân Trung