Cấp phép thành lập 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân

20/03/2021 08:14 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép thành lập 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư nhân.

Theo đó, Quyết định 969/QĐ-BGDĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long, trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ Giáo dục Hà Nội.

Quyết định 979/QĐ-BGDĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục này đều là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: VNU

Các trung tâm này sẽ hoạt động theo quy định của các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Nghị định 46 của Chính phủ năm 2017, Nghị định 135 của Chính phủ, Nghị định 99/2019...

Trước đó, cả nước đã có 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Thùy Linh