Chỉ kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với 2 Hiệu trưởng ở Mèo Vạc

07/12/2019 06:48 Trần Phương
(GDVN) - Theo chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra sai phạm.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, ngành giáo dục huyện Mèo Vạc thời gian qua đã gặp nhiều vấn đề trong công tác sáp nhập trường học, quản lý học sinh bán trú… những vấn đề này đã gây bức xúc trong dư luận.

 Sau khi tiến hành thanh tra chuyên ngành giáo dục tại huyện Mèo Vạc , Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã phát hiện ra hàng loạt các vấn đề sai phạm trong ngành giáo dục huyện này, đặc biệt là tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Giàng Chu Phìntrường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở Lũng Pù.

Trong đó, tại Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Giàng Chu Phìn, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường đã để xảy ra tình trạng có sai phạm liên quan đến chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là trong việc cấp phát gạo ăn cho học sinh dân tộc được hưởng chính sách của nhà nước.

Đối với trường trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở Lũng Pù, ông Nguyễn Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường thậm chí còn quán triệt và chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh một số nội dung trả lời với mục đích đối phó với hoạt động của Đoàn Thanh tra nhằm bao che sai phạm.

Các chế độ chính sách cho học sinh bán trú tại trường có rất nhiều khuất tất lên đến hàng ngàn kilogam gạo.

Tuy vậy, trong kết luận thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã không nêu đích danh hai vị hiệu trưởng này.

Lý giải về việc này, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Xuân Chung, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết:

“Những cá nhân để xảy ra sai phạm sẽ phải


Mèo Vạc làm trái hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngành Giáo dục cũng đã có đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc chỉ đạo ngành giáo dục tiến hành xử lý kỷ luật các cán bộ quản lý, những người đứng đầu để xảy ra sai phạm.

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là không bao che cho sai phạm, ai sai đến đâu, ở cấp nào xử lý sẽ phải xử lý”.

Lý giải về việc không nêu đích danh cán bộ để xảy ra sai phạm, ông Chung cho biết: “đã có quy định về trách nhiệm người đứng đầu rồi nên không nhất thiết phải nêu trong kết luận mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Mèo Vạc, các trường được thanh tra và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; có kế  hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả về Sở  Giáo dục và Đào tạo qua thanh tra Sở rất cụ thể.

Trước ngày 25/12/2019 các đơn vị phải hoàn thành việc này”.

Mập mờ gạo ăn của học sinh, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giàng Chu Phìn bị tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm. (Trường Giảng Chu Phìn chưa có biển hiệu) Ảnh:  LC

Theo văn bản số 1220 /KL-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc:

Chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cán bộ quản lý tại 02 đơn vị (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Giàng Chu Phìn và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở Lũng Pù) còn để Nhà trường có nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các hoạt động bán trú và chế độ chính sách đối với học sinh.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề án sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn của huyện nói chung và tại xã Lũng Phù nói riêng sao cho đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Ở Mèo Vạc, gạo ăn cho học sinh mập mờ suốt một thời gian dài

Tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức sáp nhập các cơ sở giáo dục để bảo đảm tuân thủ quy định, hạn chế các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sáp nhập; bảo dảm nguyên tắc hài hòa, cơ sở giáo dục sau sáp nhập phải tốt hơn trước khi sáp nhập.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc phải chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo , các trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc việc xét duyệt đối với học sinh bán trú. Yêu cầu các trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, Trung học cơ sở phải đảm bảo các điều kiện ăn, ở và học 2 buổi/ngày mới tổ chức bán trú cho học sinh.

Không thực hiện việc sáp nhập các trường liên cấp có quy mô mỗi cấp lớn hơn 10 lớp trên cùng một địa bàn.

Bảo đảm nguyên tắc kế thừa trong điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các trường học. Ưu tiên bố trí vị trí việc làm đối với giáo viên dạy tiếng Anh, Tin học cho các trường tiểu học khi được giao biên chế chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc được yêu cầu tăng cường công tác quản lý giáo dục trên địa bàn. Ảnh: LC

Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã yêu cầu và kiến nghị đơn vị này tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; có biện pháp khắc phục nhanh chóng những hạn chế ở trên, đồng thời có văn bản chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại đã nêu.

Đồng thời chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc ban hành quyết định thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm tổ trưởng/tổ phó chuyên môn, thời gian hưởng phụ cấp trách nhiệm theo đúng quy định, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ và giáo viên, tránh đơn thư tố cáo xảy ra.


Trường Lũng Pù, Hiệu trưởng hướng dẫn học sinh nói dối đối phó đoàn thanh tra

Tiếp tục bám sát vào các văn bản chỉ đạo của ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo các trường thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo đúng kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hệ thống các trường Phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn.

Kiểm tra thường xuyên công tác bán trú và xử lý kịp thời đối với các trường chưa thực hiện đúng công tác quản lý tài chính, bữa ăn của học sinh.

Thực hiện việc đánh giá xếp loại Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên cơ sở chất lượng dạy và học, công tác quản lý chỉ đạo tại trường, xây dựng cảnh quan sư phạm.

Kiểm tra việc thực hiện việc giảng dạy của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chức năng thu hồi phụ cấp đứng lớp đối với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nếu không dạy học theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng của huyện để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về việc luân chuyển cán bộ quản lý hợp lý; sắp xếp các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên Tin học, Ngoại ngữ để chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện để xây dựng hoàn thiện các hạng mục cho trường đặc biệt là các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trần Phương