Chi tiết mốc thời gian thi quốc gia năm 2019

31/03/2019 06:11 Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay, báo cáo tình hình coi thi thì các hội đồng thi cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 11 giờ 30’ ngày 28/6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019.

Các môn toán, ngoại ngữ, tổ hợp tự nhiên, tổ hợp xã hội thi trắc nghiệm khách quan. Riêng môn văn thi tự luận.

Lịch thi, ngày 24/6, 8h họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. Chiều thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 25/6, sáng thi ngữ văn, 120 phút. Chiều thi toán, 90 phút. Ngày 26/6, sáng thi tổ hợp tự nhiên chiều thi ngoại ngữ. Ngày 27/6, buổi sáng thi bài thi khoa học xã hội.

Lịch thi trung học phổ thông quốc gian năm 2019 (ảnh Trinh Phúc).

Về công tác báo cáo thi, trước kỳ thi, các sở giáo dục và đào tạo cập nhật vào hệ thống quản lý thi và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/5/2019.

Trong quá trình thi, các hội đồng thi cập nhật vào hệ thống quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi, chậm nhất 11h 30’ đối với buổi thi sáng, 16h 30’ buổi thi chiều.

Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Các hội đồng thi cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019.

Gửi kết quả thi: Chậm nhất ngày 13/7/2019, các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp ra 2 đĩa CD/DVD – ROM (loại chỉ ghi 1 lần).

Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7/2019.

Thi quốc gia năm nay, chấm thi trắc nghiệm có muốn gian lận cũng không thể

Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ: Chậm nhất ngày 13/7/2019, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp ra 2 đĩa CD/DVD – ROM (loại chỉ ghi 1 lần):

Một đĩa được lưu tại sở Giáo dục và Đào tạo theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Quản lý chất lượng để cập nhật kết quả thi vào hệ thống Quản lý thi.

Ngay sau khi Cục Quản lý chất lượng cập nhật kết quả thi vào hệ thống quản lý thi, các hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên hệ thống quản lý thi, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) để xử lý.

Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi: Chậm nhất ngày 13/7/2019.

Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7/2019.

Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ: Chậm nhất ngày 16/7/2019, các sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào hệ thống quản lý thi.

Đồng thời gửi bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ theo mẫu quy định trong hệ thống quản lý thi qua địa chỉ email quy định.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 18/7/2019.

Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức: Chậm nhất ngày 5/8/2019, các sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức vào hệ thống quản lý thi và gửi qua địa chỉ email quy định;

Chậm nhất ngày 13/7/2019 tất cả các bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về sở Giáo dục và Đào tạo lưu trữ.

Hồ sơ phúc khảo lưu trữ theo quy định tại Điều 43 của quy chế thi; danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo lưu trữ cùng danh sách ghi điểm thi của thí sinh.

Trinh Phúc